ข่าว- นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวพิฐชญาณ์ ภิญโญดม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายหัวข้อ การสร้างหลักประกันให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)ในโครงการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 มีนาคม 2565